Jak wybrać szkołę?
Kategorie prawa jazdy
Co trzeba umieć?
Wszystko o egzaminach
Wymagane dokumenty
Informacje prawne
GALERIA i Filmy szkoleniowe


ul. Plebiscytowa 1
44-100 Gliwice


tel: 509 386 370
Kom: 509 386 370

fax: (32) 279 88 46

e-mail: prawo-jazdy@prawo-jazdy.com.pl
Co powinien umieć absolwent kursu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 grudnia 2001 roku tak określa wymogi stawiane absolwentowi kursu w ośrodku szkolenia kierowców:

§ 8. 1. Absolwent kursu powinien posiadać wiadomości, umiejętności i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem, w tym co najmniej: 1. Dawać dowód znajomości i dobrego zrozumienia:

 • zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego zasad
 • zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni wpływu na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem m.in.:
  - alkoholu lub innego podobnie działającego środka
  - wahań stanu emocjonalnego
  - zmęczenia
 • zagrożeń związanych z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu
 • zagrożeń związanych z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności
 • zasad korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy
 • zasad użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony środowiska
 • zasad ruchu drogowego, w szczególności odnoszących się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i używania pojazdu
 • zasad postępowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasad udzielania pomocy ofiarom wypadku rodzajów dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni
 • zadań i kryteriów oceny obowiązujących na egzaminie państwowym

2. Posiadać umiejętności zachowania w zakresie:

 • przygotowania się do jazdy (sprzęganie, rozprzęganie przyczepy - kat. B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E, T prawa jazdy)
 • posługiwania się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania
 • włączania się do ruchu, zajmowania właściwej pozycji na drodze, respektowania praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków
 • bezpiecznego wykonywania wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych
 • obserwowania drogi i przewidywania rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń
 • skutecznego reagowania w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowania awaryjnego
 • jazdy z prędkością nieutrudniającą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu
 • jazdy z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego
 • zachowania środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu
 • wykonywania podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy
 • podejmowania działań w zakresie udzielenia przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych

Absolwent kursu powinien ponadto posiadać wiedzę na temat: 1. W zakresie kategorii A i A1 prawa jazdy:

 • wykorzystywania środków ochronnych (kask, rękawice, ubranie)
 • widoczności kierowców motocykli przez innych użytkowników dróg
 • czynników ryzyka związanych ze śliskimi elementami dróg (studzienki, szyny tramwajowe)

2. W zakresie kategorii C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E, prawa jazdy:

 • przepisów regulujących czas pracy i odpoczynku kierowców (umiejętność korzystania z tachografu)
 • dokumentów wymaganych w krajowym i międzynarodowym przewozie osób i towarów
 • środków ostrożności podejmowanych w przypadku awarii pojazdu
 • planowania tras przejazdu, czytania map drogowych
 • warunków bezpieczeństwa związanych z załadunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ładunku: dotyczy kategorii C, C+E, C1, C1+E prawa jazdy
 • odpowiedzialności i obowiązków kierowcy wobec przewożonych osób: dotyczy kategorii D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy
 • ogólnych zasad budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych układów jezdnych pojazdu

Pamiętaj! Godziny zajęć teoretycznych równają się 45 minutom, a zajęć praktycznych 60 minutom! Nie pozwól, aby instruktor skracał czas trwania zajęć (szczególnie praktycznych), wtedy będziesz lepiej przygotowany zarówno do egzaminu, jak i bezpiecznego prowadzenia pojazdu w ruchu drogowym!

To jest Twój czas i Twoje pieniądze!


do góry

Copyright Szkoła jazdy Lexus / Projekt i wykonanie: OSK LEXUS