Jak wybrać szkołę?
Kategorie prawa jazdy
Co trzeba umieć?
Wszystko o egzaminach
Wymagane dokumenty
Informacje prawne
GALERIA i Filmy szkoleniowe


ul. Plebiscytowa 1
44-100 Gliwice


tel: 509 386 370
Kom: 509 386 370

fax: (32) 279 88 46

e-mail: prawo-jazdy@prawo-jazdy.com.pl
Jak wybrać szkołę?

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania prawa jazdy jest odbycie szkolenia w wybranym przez siebie ośrodku szkolenia kierowców. Nie powinien to być jednak wybór przypadkowy. Decydując się na dany ośrodek warto sprawdzić jego kwalifikacje a przede wszystkim skuteczność w przygotowaniu do egzaminu. Informacje dotyczące Ośrodków Szkolenia Kierowców uzyskasz w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Urzędy te prowadzą ewidencje oraz sprawują nadzór nad instruktorami i Ośrodkami Szkolenia Kierowców . Tam też możesz zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące działalności Ośrodków Szkolenia i instruktorów.

Program zajęć w ośrodku szkolenia kierowców obejmuje:

 • szkolenie podstawowe - dla osób przystępujących po raz pierwszy do egzaminu państwowego w zakresie określonej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia (od tego szkolenia zwolnione są osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii B lub B1, jeżeli posiadają prawo jazdy kategorii C lub D)
 • szkolenie dodatkowe - każdorazowo po trzykrotnym uzyskaniu przez uczestnika kursu negatywnego wyniku z części teoretycznej lub praktycznej egzaminu państwowego

Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie prowadzący nauczanie tj. instruktor, przy czym:

 • dla zajęć teoretycznych nie może być ona mniejsza niż:
  - 30 godzin w zakresie kategorii A, A1, B, B1, T prawa jazdy,
  - 20 godzin w zakresie kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E,
 • dla zajęć praktycznych nie może być mniejsza niż:
  - 15 - przy kategorii B+E,
  - 20 - przy kategorii A, A1, C1, C1+E, D1+E, T
  - 25 - przy kategorii C+E, LUB D+E
  - 30 - przy kategorii B, B1, C, D1
  - 60 - przy kategorii D,

Z odbycia zajęć teoretycznych zwolnione są osoby ubiegające się o prawo jazdy kategorii A, B, C lub D, jeżeli posiadają prawo jazdy odpowiednio kategorii A1, B1, C1 lub D1, albo zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy odpowiednio kategorii A1, B1, C1 lub D1. Liczba godzin szkolenia dla poszczególnych kategorii prawa jazdy może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy osoba:
- rozpoczyna szkolenie w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy,
- posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Musisz wiedzieć, że to instruktor dokonuje podziału godzin zajęć oraz ustala ich zakres tematyczny odpowiednio do stwierdzonego u danej osoby poziomu wiedzy i umiejętności, jej predyspozycji, łatwości przyswajania poszczególnych zagadnień itp.

Zajęcia praktyczne obejmują zajęcia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy czym mogą być rozpoczęte po odbyciu zajęć teoretycznych.


do góry

Copyright Szkoła jazdy Lexus / Projekt i wykonanie: OSK LEXUS