Jak wybrać szkołę?
Kategorie prawa jazdy
Co trzeba umieć?
Wszystko o egzaminach
Wymagane dokumenty
Informacje prawne
GALERIA i Filmy szkoleniowe


ul. Plebiscytowa 1
44-100 Gliwice


tel: 509 386 370
Kom: 509 386 370

fax: (32) 279 88 46

e-mail: prawo-jazdy@prawo-jazdy.com.pl
Kategorie prawa jazdy obowiązujące w Polsce /OSK LEXUS szkoli w zakresie kat A , A2 i B /

KATEGORIA PRAWA JAZDY

RODZAJ POJAZDU

WIEK WYMAGANY

AM

Zastępuje kartę motorowerową i uprawnia do prowadzenia motorowerów i czterokołowców lekkich (np. niewielkich quadów, których masa nie przekracza 330 kg, a prędkoœć maksymalna to 45 km/h) o pojemnoœci nie przekraczającej 50 cm3. O to uprawnienie młodzi kierowcy będą mogli się ubiegać po ukończeniu 14 roku życia. Osoby, które ukończyły 14 lat i posiadają kartę motorowerową odpłatnie mogą ją wymienić na prawo jazdy AM bez koniecznoœci zdawania egzaminu

14

A

motocykl

24

A1

motocykl o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm sześć., i mocy nie przekraczającej 11 kW

16

A2

a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojezdzie o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,39KM), c) pojazdami okreœlonymi dla prawa jazdy kategorii AM

18

B

a) pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony z wyjątkiem autobusu lub motocykla
b) pojazd, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 tony
c) ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny

18

B1

trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy masie własnej nie przekraczającej 550 kg z wyjątkiem motocykla

16

C

pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

18

C1

pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony i nie przekraczającej 7,5 tony, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

18

D

autobus, ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny.

21

D1

autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą a także ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny

21

B+E

samochód osobowy określony w poz.3 z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1 t.

18

C+E

zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t. i długości co najmniej 12 m. złożony z samochodu ciężarowego określonego w poz.6 i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy

18

C1+E

zespół pojazdów o długości co najmniej 8 m. złożony z samochodu ciężarowego określonego w poz.6 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 2 t.

18

D+E

autobus określony w poz.7 z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1,25 t.

21

D1+E

autobus określony w poz.8 z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1,25 t.

18

T

ciągnik rolniczy z przyczepą (przyczepami) lub pojazd wolnobieżny

16


do góry

Copyright Szkoła jazdy Lexus / Projekt i wykonanie: OSK LEXUS